CategoriesSensorer

Vätskenivåsensor

Vätskenivåsensor

Mäter vätskedjup
Nivåsensorn mäter emot olika tryck på olika vätskedjup, som
omvandlas till motsvarande strömsignaler och matas ut genom sensorn. På så sätt kan vätskans djup mätas, exempelvis i grundvattenrör, brunnar, vattendrag, reservoarer och bassänger.

Helt oberoende av fast infrastruktur
Nivåsensorn ansluts till TrackIce Solcellsenhet för strömförsörjning och kommunikation. TrackIce Solcellsenhet drivs till 100% av solenergi och kommunicerar via Narrowband IoT och är därmed inte beroende av någon typ av fast infrastruktur.


Vätskenivåsensor
SensortypTryckavkänning
SkyddsklassIP68
Mätområde0 till 5 meter
Noggrannhet0.5%
Arbetsområde-20°C till + 70°C
CategoriesSensorer

Solcellsenhet

Solcellsenhet

Helt oberoende av fast infrastruktur
TrackIce NB Solcellsenhet drivs till 100% av solenergi och kommunicerar med Narrowband IoT och är därför inte beroende av någon typ av fast infrastruktur. TrackIce NB Solcellsenhet strömförsörjer anslutna sensorer.

Mycket lättplacerad
TrackIce NB Solcellsenhet är en liten, mycket lättplacerad
enhet som möjliggör mätning av exempelvis vägtemperatur, konduktivitet och snödjup på platser där du inte trodde det var möjligt.

Narrowband IoT
Det nya IoT-nätet bygger på 4G-nätet vilket gör att det har mycket gott skydd mot störningar från andra tekniker. Tekniken är framtidssäkrad med global standard. Nätet har en täckning på mer än 99.9% av Sveriges befolkning, över 95% av Sveriges yta och kommer att ha en datahastighet på 200kbps.

Tillgängliga Sensorer

 • Lufttemp/RH
 • Vägtemp
 • Konduktivitet
 • Vind (ultraljud)
 • Nivåsensor (snö, vatten)
 • Tjäldjup (temp)
 • Vattendjup
 • Partikel (PM 0.5, PM 1.0,
  PM 2.5, PM 4, PM10)
 • Kamera (utomhus)
InterfaceI2C, RS232, Pt100 mätkrets, SDI-12, 1-wire
Arbetsområde-40°C till +70 °C
Storlek180 x 180 x 90 mm
Batteri3.7V, 5-10Ah, Li-Po
KapslingIP65
CategoriesSensorer

Temperatur & luftfuktighet

Temperatur/RH sensor

Helt oberoende av fast infrastruktur
En högprecisions temperatur- och luftfuktighetssensor. 
Sensorn ansluts till och strömförsörjs av TrackIce NB Solcellsenhet. Sensorn monteras i strålningsskyddet HA010506 för att säkerställa korrekta mätningar.


Relativ fuktighet
Sensor typHC101
Arbetsområde0-100% RH (-40 till +80°C)
Digital utgångI²C
Noggrannhet±2 % RH (0-90 %) ±3 % RH (90-100 %)

Lufttemperatur
Sensor typPt1000 (DIN A)
Arbetsområde-40 till +80°C
Digital utgångI²C
Noggrannhet
CategoriesSensorer

Temperatur

Temperatursensor

Helt oberoende av fast infrastruktur
TrackIce NB Solcellsenhet drivs till 100% av solenergi och kommunicerar med Narrowband IoT och är därför inte beroende av någon typ av fast infrastruktur. Solcellsenheten strömförsörjer temperatursensorn.

Temperaturmätning med noggranhet
Sensorn används för att mäta temperatur i olika medium. Den monteras enkelt genom anslutning till Solcellsenheten via Lumbergkontakten på sensorn.

Mätdata påverkas inte av kabelns längd mellan Solcellsenheten och temperatursensorn under förutsättning av maximal kabellängd ej överskrids.

Sensortyp4-trådig PT100
Arbetsområde-40°C till +55 °C
AnslutningLumberg 030805
Noggranhet±0.2 °C @ 0 °C
Längd kabel8-15 meter
CategoriesSensorer

Vägtemperatur

Trådlös vägtemperatursensor

Stand-alone
TrackIce NB Trådlös vägtemperatursensor drivs med ett inbyggt batteri och skickar data direkt till ett centralt system. Ingen centralenhet eller liknande behövs. Sensorn använder Narrowband IoT och är därför helt oberoende av någon typ av fast infrastruktur.

Mycket lättplacerad och batteriförsörjd
TrackIce NB Trådlös temperatursensor är en liten och mycket lättplacerad enhet som möjliggör mätning av vägtemperatur på platser där du inte trodde det var möjligt. Batteriet beräknas räcka i minst 5 år.

Enkel installation
Tack vare trådlösheten så är installationen mycket enkel. Först borras ett borrhål och sedan gjuts sensorn fast i höjd med ytan som ska mätas. Materialet i toppen på sensorn slits likvärdigt med asfalten i vägbanan.

Narrowband IoT
Det nya IoT-nätet bygger på 4G-nätet vilket gör att det har mycket gott skydd mot störningar från andra tekniker. Tekniken är framtidssäkrad med global standard. Nätet har en täckning på mer än 99.9% av Sveriges befolkning, över 95% av Sveriges yta och kommer att ha en datahastighet på 200kbps.

Noggrannhet+/- 0,2°C vid 0°C
StorlekDiameter 70mm höjd 110mm
BatteriHögpresterande primärcell 13Ah@3.6V
CategoriesSensorer

Vägtemperatur & konduktivitet

VÄGTemperatur & Konduktivitet

Oberoende av fast infrastruktur
TrackIce konduktivitets- och vägtemperatursensor finns i två versioner, batteriförsörjd eller solcellsdriven. Sensorn använder Narrowband IoT och är därmed helt oberoende av någon typ av fast infrastruktur.

Konduktivitetsensor och vägtemperatursensor
Konduktivitetssensorn mäter konduktiviteten i vätskan på sensorns yta. Detta värde ger en restsaltsindikation som används för fryspunkts-beräkning för den aktuella platsen. Konduktivitetsvärdet ger också information om vägytestatus vått/torrt. Vägtemperatursensorn mäter vägytetemperaturen. Dessa sensorer är sammankopplade och ansluts gemensamt  till TrackIce Solcellsenhet.


Konduktivitetssensor
Noggrannhet+/- 0,2°C vid 0°C
StorlekDiam 70mm höjd 110mm och diam 88mm höjd 30mm

Kabel till solcell
Längd kabel8m eller 15m

Batteri
BatteriHögpresterande primärcell 13Ah@3.6V
StorlekDiam 70mm, höjd 110mm

Vägtemperatursensor
Sensortyp4-trådig PT100
Arbetsområde-40°C till +55°C
AnslutningLumberg 030805
Noggranhet±0,2°C @ 0°C
Längd kabel8 m eller 15 m
CategoriesSensorer

Vindsensor

VINDSENSOR

Vindmätaren använder sig av beprövad ultraljudsteknik för att mäta vindhastighet och vindriktning. Sensorn är underhållsfri, helt utan rörliga delar.

Helt oberoende av fast infrastruktur
Nivåsensorn strömförsörjs och ansluts via RS232-interface till TrackIce Solcellsenhet. TrackIce Solcellsenhet drivs till 100% av solenergi och kommunicerar med Narrowband IoT och är därmed inte beroende av någon typ av fast infrastruktur.

Arbetstemperatur-35° till +70°
Storlek142mm x 160mm
Vikt0,9kg

Vindhastighet
Intervall0-60 m/s
Noggrannhet±2% @ 12 m/s
Upplösning0.01 m/s
Svarstid0.25 sekunder
Tröskelvärde0.01 m/s

Vindriktning
Intervall0-359°
Noggrannhet±3% @ 12 m/s
Upplösning
Svarstid0.25 sekunder
CategoriesSensorer

Partikelmätare

Partikelmätare

Helt oberoende av fast infrastruktur
TrackIce NB Solcellsenhet med partikelmätare drivs till 100% av solenergi och kommunicerar via Narrowband IoT och är därmed inte beroende av någon typ av fast infrastruktur.

Mycket lättplacerad
TrackIce NB Solcellsenhet är en liten, mycket lättplacerad enhet som möjliggör mätning av luftpartiklar på ett enkelt och smidigt sätt.

Narrowband IoT
Det nya IoT-nätet bygger på 4G-nätet vilket gör att det har mycket gott skydd mot störningar från andra tekniker. Tekniken är framtidssäkrad med global standard. Nätet har en täckning på mer än 99.9% av Sveriges befolkning, över 95% av Sveriges yta och har en datahastighet på 200kbps.


Solcellsenhet
InterfaceI2C, RS232, Pt100 mätkrets
Arbetsområde-40°C till +70 °C
Storlek180 x 180 x 90 mm
Batteri4.2V, 5Ah. LiPo
KapslingIP65

Partikelmätare
Particel detection size rangePM 1.0 PM 2.5 PM 4 PM 10 in μg/m3
Particel detection size rangePM 0.5 PM 1.0 PM 2.5 PM 4 PM 10 in pcs/ml
Mass concetration precicion+/- 10% @ 100 to 1000 μg/m3
MätintervallVar 15:e minut
CategoriesSensorer

Nivåsensor

Nivåsensor

Nivåsensorn använder sig av ultraljud för att mäta avstånd till ett föremål eller yta, exempelvis snödjup eller vattennivå. Genom den integrerade temperatursensorn görs automatiskt en kompensation för ljudets hastighetsförändring till följd av temperaturskiftningar.

Helt oberoende av fast infrastruktur
Vindmätaren strömförsörjs och ansluts med TrackIce Solcellsenhet. TrackIce Solcellsenhet drivs till 100% av solenergi och kommunicerar med Narrowband IoT och är därmed inte beroende av någon typ av fast infrastruktur.

Nivåsenser
SensortypUltraljud
Strålbredd22°
Mätområde0.5 till 10 m
NoggrannhetMin +/- 1 cm eller 0.4% av avståndet till målet
Arbetsområde-40 °C till + 70 °C
Storlek8 x 8 x 13 cm
Vikt0.6 kg
CategoriesSensorer

Tjäldjup

TJÄLDJUPSENSOR

Helt oberoende av fast infrastruktur
TrackIce NB Solcellsenhet drivs till 100% av solenergi och kommunicerar med Narrowband IoT och är därmed inte beroende av någon typ av fast infrastruktur. Solcellsenheten strömförsörjer temperstursensorn.

Temperaturmätning med noggranhet
Sensorn används för att mäta temperatur i olika medium. Den monteras enkelt genom anslutning till Solcellsenheten via Lumbergkontakten på sensorn.

Exempel på diagram från Mowic Online på tjäldjupstemperatur över en säsong (nov-mars).

S225 Temperatursensor tjäldjup
KommunikationSDI-12
Arbetsområde-55°C till +85 °C
AnslutningLumberg 030805
Noggranhet±0.2 °C
Längd kabelKundanpassad (2-150 meter)
Antal sensorer per kabel Kundanpassad (10-36 st) Minsta avstånd 15 cm