Vätskenivåsensor

Mäter vätskedjup
Nivåsensorn mäter emot olika tryck på olika vätskedjup, som
omvandlas till motsvarande strömsignaler och matas ut genom sensorn. På så sätt kan vätskans djup mätas, exempelvis i grundvattenrör, brunnar, vattendrag, reservoarer och bassänger.

Helt oberoende av fast infrastruktur
Nivåsensorn ansluts till TrackIce Solcellsenhet för strömförsörjning och kommunikation. TrackIce Solcellsenhet drivs till 100% av solenergi och kommunicerar via Narrowband IoT och är därmed inte beroende av någon typ av fast infrastruktur.


Vätskenivåsensor
SensortypTryckavkänning
SkyddsklassIP68
Mätområde0 till 5 meter
Noggrannhet0.5%
Arbetsområde-20°C till + 70°C