VINDSENSOR

Vindmätaren använder sig av beprövad ultraljudsteknik för att mäta vindhastighet och vindriktning. Sensorn är underhållsfri, helt utan rörliga delar.

Helt oberoende av fast infrastruktur
Nivåsensorn strömförsörjs och ansluts via RS232-interface till TrackIce Solcellsenhet. TrackIce Solcellsenhet drivs till 100% av solenergi och kommunicerar med Narrowband IoT och är därmed inte beroende av någon typ av fast infrastruktur.

Arbetstemperatur-35° till +70°
Storlek142mm x 160mm
Vikt0,9kg

Vindhastighet
Intervall0-60 m/s
Noggrannhet±2% @ 12 m/s
Upplösning0.01 m/s
Svarstid0.25 sekunder
Tröskelvärde0.01 m/s

Vindriktning
Intervall0-359°
Noggrannhet±3% @ 12 m/s
Upplösning
Svarstid0.25 sekunder