Nivåsensor

Nivåsensorn använder sig av ultraljud för att mäta avstånd till ett föremål eller yta, exempelvis snödjup eller vattennivå. Genom den integrerade temperatursensorn görs automatiskt en kompensation för ljudets hastighetsförändring till följd av temperaturskiftningar.

Helt oberoende av fast infrastruktur
Vindmätaren strömförsörjs och ansluts med TrackIce Solcellsenhet. TrackIce Solcellsenhet drivs till 100% av solenergi och kommunicerar med Narrowband IoT och är därmed inte beroende av någon typ av fast infrastruktur.

Nivåsenser
SensortypUltraljud
Strålbredd22°
Mätområde0.5 till 10 m
NoggrannhetMin +/- 1 cm eller 0.4% av avståndet till målet
Arbetsområde-40 °C till + 70 °C
Storlek8 x 8 x 13 cm
Vikt0.6 kg