VÄGTemperatur & Konduktivitet

Oberoende av fast infrastruktur
TrackIce konduktivitets- och vägtemperatursensor finns i två versioner, batteriförsörjd eller solcellsdriven. Sensorn använder Narrowband IoT och är därmed helt oberoende av någon typ av fast infrastruktur.

Konduktivitetsensor och vägtemperatursensor
Konduktivitetssensorn mäter konduktiviteten i vätskan på sensorns yta. Detta värde ger en restsaltsindikation som används för fryspunkts-beräkning för den aktuella platsen. Konduktivitetsvärdet ger också information om vägytestatus vått/torrt. Vägtemperatursensorn mäter vägytetemperaturen. Dessa sensorer är sammankopplade och ansluts gemensamt  till TrackIce Solcellsenhet.


Konduktivitetssensor
Noggrannhet+/- 0,2°C vid 0°C
StorlekDiam 70mm höjd 110mm och diam 88mm höjd 30mm

Kabel till solcell
Längd kabel8m eller 15m

Batteri
BatteriHögpresterande primärcell 13Ah@3.6V
StorlekDiam 70mm, höjd 110mm

Vägtemperatursensor
Sensortyp4-trådig PT100
Arbetsområde-40°C till +55°C
AnslutningLumberg 030805
Noggranhet±0,2°C @ 0°C
Längd kabel8 m eller 15 m