Mowic Online

Din vy över läget

Dina mätvärden

Kartjänst med vy över aktuella sensorer och deras värden.

Planera

Få en realtidsbild för att underlätta vilket beslut du ska ta.

Övervaka

Skapa anpassade stationer för specifika mätvärden.

Historik

Se historiska värden från alla dina sensorer.

Snabb överblick  och prognos

TrackIce kan kommunicera med olika typer av applikationer för att ge en snabb överblick och kunskap om risken för
isbildning, vägens temperatur och dess fryspunkt.

I Mowic Online får du en realtidsbild över dina sensorer och hur det ser ut just nu, för att underlätta vilket beslut du ska ta. Den ger dig även tillgång till historiska data för en specifik plats.

Funktioner

Logga in till ett gränssnitt i tillgänglig webbmiljö .

Karta

Placering av sensorer och aktuella mätvärden.

Mätvärden

Välj en mätstation för att se aktuella värden och historik.

Diagram

Sensorer kan ha olika diagram. Här visas tjäldjup.